INTELLIGENTIE ONDERZOEK

Tijdens een intelligentie onderzoek bepalen we de cognitieve mogelijkheden van het kind of de jongere. Dit onderzoek kan op vraag van ouders, school, logopedie, of andere doorverwijzers. Afhankelijk van de leeftijd wordt het kind gevraagd om verschillende opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten meten verschillende deelaspecten van intelligentie.

De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een verslag. Het uitschrijven van dit verslag duurt ongeveer twee weken. Daarna volgt een adviesgesprek met de ouders om de resultaten te bespreken.

INTELLIGENTIE ONDERZOEK

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x